บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้จัดสรรบ้านและที่ดิน

ที่อยู่: 719 อาคารมั่นคง ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์: 0-2216-6600-18
โทรสาร: 0-2216-6619
อีเมล: contact@mk.co.th
เว็บไซต์: www.mk.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศ ภาย...