สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 144/9 หมู่บ้านฐิติพร ถนนพัฒนาการ 29 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม 10250
โทรศัพท์: 0-2717-1902-3
โทรสาร: 0-2717-1904
อีเมล: nadtthai@hotmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00

สินค้าและบริการ

ก่อให้เกิดศูนย์กลาง ให้มีสิทธิ อาชีพ ความรู้ การศึกษา สถานภาพ ...