บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมวดหมู่ : วัตถุเคมีเกษตรกรรม

ที่อยู่: 77 หมู่ 9 อาคารโซตัส เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2984-0999
โทรสาร: 0-2962-2097-8
อีเมล: phornsawan@sotus.co.th
เว็บไซต์: www.sotus.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

นำเข้าผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย และฮอร์โมนสำหรับพืช ที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ผู้จัดจำหน่ายผลิตภ...