สำนักงาน บังคับคดีจังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 109/18-9 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0-3845-5932-5