สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 101/10 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0-3878-4420-5
โทรสาร: 0-3826-1322