สำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

หมวดหมู่ :


ที่อยู่: ศูนย์อำนวยการร่วมแก้ไขปัญหาเกษตรกรภาคอีสาน ถนนท่าพระ-โกสุมฯ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์: 0-4326-1306
โทรสาร: 0-4326-1088
Related Business Listings