ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้ทุเรียนยะลา

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง


ที่อยู่: 482-4 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โทรศัพท์: 0-7321-2562
โทรสาร: 0-7321-4096
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ ...