ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงไม้ทุเรียนยะลา

หมวดหมู่ : วัสดุก่อสร้าง

ที่อยู่
482-4 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-7321-2562
0-7321-4096
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

...