เพชรเวช โรงพยาบาล

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: (ผู้อำนวยการ) 2469/13 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม
โทรศัพท์: 0-2318-1987
อีเมล: info@petcharavejhospital.com
เว็บไซต์: www.petcharavejhospital.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00