โรงเรียน พุทธจักรวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 728/2 ถนนพระราม 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2637-1180
โทรสาร: 0-2234-3744
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6