บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรถโดยสาร

ที่อยู่: ช่องจำหน่ายตั๋ว ถนนฉัตรไชย ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์: 0-5432-5230
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

รถทัวร์ ลำปาง-กทม