โรงเรียน พระหฤทัยคอนแวนต์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 94 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: 0-2671-9041-4
โทรสาร: 0-2671-9045
อีเมล: sacredheart@shc.ac.th
เว็บไซต์: www.shc.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับ เตรียมอนุบาล-ม.6