โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์: 0-5422-7603
เว็บไซต์: www.bwc.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนของรัฐบาล ...