โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ :
0-5422-7603
เว็บไซต์ :
www.bwc.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนของรัฐบาล