โรงเรียน บุญวาทย์วิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-5422-7603
---
www.bwc.ac.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น ม.1-ม.6 เป็นโรงเรียนของรัฐบาล...