สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

หมวดหมู่ : องค์การสมาคมธุรกิจและการค้า

ที่อยู่: 37 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2287-2674-7
โทรสาร: 0-2287-2678
อีเมล: contact@thairiceexporters.or.th
เว็บไซต์: www.riceexporters.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

เป็นตัวแทนการค้าระหว่างภาครัฐและเอกชน ...