บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : วัตถุดิบสำหรับผลิตพลาสติก

เอสซีจี (SCG) กลุ่มบริษัทชั้นนำ ที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำอาเซียน และเตรียมพร้อมสำหรับ การแข่งขันระดับโลก เอสซีจี กลุ่มบริษัทชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจมาตลอด 100 ปี ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาองค์กรทุกด้าน ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ จนได้รับการยอมรับในวงกว้าง และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ธุรกิจของเอสซีจี ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG Cement Building Materials ผลิตวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งหลากหลายประเภท?เอสซีจี เคมิคอลส์ SCG Chemicals ธุรกิจเคมีภัณฑ์ ผลิตเคมีภัณฑ์ และจำหน่ายเคมีภัณฑ์?เอสซีจี แพคเกจจิ้ง SCG Packaging บรรจุภัณฑ์กระดาษ Flexible Packaging, Food Safety Packaging, เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Pre-print

ที่อยู่: สนง การบุคคลกลาง แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม 10800
โทรศัพท์: 0-2586-3422
โทรสาร: 0-2586-3302
เว็บไซต์: www.scg.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30

สินค้าและบริการ

เอสซีจี (SCG) ปัจจุบันประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง , เอสซีจี เปเปอร์ , เอสซีจี เคมิคอลส์เอสซีจี ซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG Cement Building Materials ผลิตวัสดุก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งหลากหลายประเภท ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ปูนซีเมนต์เทา คอนกรีตสำเร็จรูป ปูนสำเร็จรูป ปูนซีเมนต์ขาว หลังคา กระเบื้องเซรามิก วัสดุทนไฟ กระเบื้องหลังคา กระเบื้องเซรามิก คอนกรีตมวลเบา และบล็อกคอนกรีต และบล็อกคอนกรีต บล็อกปูถนน ฉนวนกันความร้อน แผ่นฝ้าและผนัง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการออกแบบที่ทันสมัย ระดับสากล รวมทั้งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง ทำให้ธุรกิจฯ เป็นผู้นำทั้งตลาดในประเทศ และภูมิภาคอาเซียนเอสซีจี เคมิคอลส์ SCG Chemicals เป็นหนึ่งในสามกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี ที่ดำเนินธุรกิจ ผลิตเคมีภัณฑ์ และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นต้น ได้แก่ โอเลฟินส์ ขั้นกลาง ได้แก่ สไตรีนโมโนเมอร์ พีทีเอ และเอ็มเอ็มเอ และขั้นปลาย ได้แก่ เม็ดพลาสติกหลักทั้ง 4 ประเภท คือ โพลิเอทิลีน โพลิโพรไพลีน โพลิไวนิลคลอไรด์ และโพลิสไตรีน ปัจจุบัน เอสซีจี เคมิคอลส์ นับเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เอสซีจี แพคเกจจิ้ง SCG Packaging บรรจุภัณฑ์กระดาษ Flexible Packaging, Food Safety Packaging, เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Pre-print และ Offset พัฒนาผลิตภัณฑ์ครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผลิตงานด้านกราฟฟิกต่างๆ เชิงสร้างสรรค์ และใช้สอยเชิงพาณิชย์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ใส่ใจในการพัฒนากระบวนการผลิต และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ ในรูปของวัตถุดิบหรือพลังงานเพื่อลดมลภาวะที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม Consumer Packaging บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร และเครื่องดื่ม , Industrial Packaging บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม , Packaging Supplies ประกอบด้วยกระดาษบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมถึงเยื่อ และกระดาษพิมพ์เขียนต่างๆ เพื่องานพิมพ์ที่มีคุณภาพ , Packaging Services & Solutions บริการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ที่ครบวงจร , Others การส่งเสริมการปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และกระดาษ ปุ๋ยอินทรีย์ตราคู่ดินเพื่อผลผลิตที่ดีของเกษตรกร และสินค้าในกลุ่มแปรรูป จากไม้ยูคาลิปตัส ได้แก่ กระบะไม

ตราสินค้า
เอสซีจี SCG