โรงเรียน ปากเกร็ด

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 128/37 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์: 0-2960-6060
โทรสาร: 0-2960-6006
เว็บไซต์: www.pk.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับ ม.1-ม.6