บริษัท เอ็น เค จี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

หมวดหมู่ : รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

ที่อยู่: 215/11 ถนนสุดบรรทัด ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: 0-3622-2554
อีเมล: purchase@nkgen.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00