โรงพยาบาล พุทธชินราช

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ศูนย์ประกันสุขภาพ ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5524-8466
โทรสาร: 0-5525-8813