โรงพยาบาล พุทธชินราช

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: ศูนย์ประกันสุขภาพ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5524-8466