วัดเกาะจันทร์

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระมหาสำราย คำกลาง 70/1 หมู่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์: 0-3877-9190-1
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง