วัดเกาะจันทร์

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระมหาสำราย คำกลาง 70/1 หมู่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
โทรศัพท์ :
0-3877-9190-1