โรงเรียน สรรพวิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 51 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์: 0-5553-1094
โทรสาร: 0-5553-4861
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับ ม 1-ม 6 (รัฐบาล)