โรงเรียน สรรพวิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
51 ถนนประสาทวิถี ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด ตาก

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
055531094
0-5553-4861
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับ ม 1-ม 6 (รัฐบาล)...