โรงเรียน ปทุมวิไล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
0-2581-6773
แฟกซ์ :
0-2581-6712
เว็บไซต์ :
www.pw.ac.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-15:30

รายละเอียด

สอน ม. 1-ม. 6