โรงเรียน ปทุมวิไล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0-2581-6773
โทรสาร: 0-2581-6712
เว็บไซต์: www.pw.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-15:30

สินค้าและบริการ

สอน ม. 1-ม. 6