บริษัท ไบโอเทคนิคัล จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องมือและเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่: 1895/24-5 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2579-5490
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์