บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัด

หมวดหมู่ : การค้าผลิตผลเกษตรกรรม


ที่อยู่: 21/3 หมู่ 2 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5382-9382-3
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตรRelated Business Listings