บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องมือและเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์

ที่อยู่: 300 ถนนพหลโยธิน 4 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2615-2929
โทรสาร: 0-2615-2350-1
อีเมล: bkk@becthai.com
เว็บไซต์: www.becthai.th.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00, เสาร์ เวลา 08:30-12:00

สินค้าและบริการ

นำเข้าและจำหน่าย เครื่องมือ อุปกรณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้วและสารเคมี สำหรับงานวิเคราะห์ วิจั...