โรงเรียน พระหฤทัย

หมวดหมู่ : โรงเรียนนานาชาติ

ที่อยู่: 60 ถนนเทศบาลดำริ 4 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
โทรศัพท์: 0-5562-3255
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30