มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท

หมวดหมู่ : มูลนิธิการศึกษา

ที่อยู่: 514/1 หมู่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์: 0-5386-2723
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30, เสาร์ เวลา 08:00-16:30, อาทิตย์ เวลา 08:30-12:00