วัดศรีมงคลเหนือ

หมวดหมู่ : วัด

โทรศัพท์: 0-4263-2862