วัดศรีมงคลเหนือ

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
ถนนสำราญชายโขงเหนือ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ :
0-4263-2862