โรงพยาบาล ลำพูน

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 177 ถนนจามเทวี ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์: 0-5356-0722