บริษัท พีซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ที่อยู่ :
29 อาคารวานิสสา ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์ :
0-2655-0510
แฟกซ์ :
0-2655-0519
เว็บไซต์ :
www.pcland.co.th
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00

รายละเอียด

จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทุกชนิด