โรงพยาบาล มหาสารคาม อินเตอร์เนชั่นแนล

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 1113/235 ถนนเทศบาลอาชา ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์: 0-4372-1770
โทรสาร: 0-4371-3135
อีเมล: intermahasarakham@drhann.com
เว็บไซต์: www.intermahasarakham.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

รักษาโรค