โรงพยาบาล ค่ายพระยอดเมืองขวาง

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: (วิทยุโทรศัพท์) ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์: 0-4251-3254