บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้สั่งสินค้าเข้า

ที่อยู่: 598 อาคารคิวเฮ้าส์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์: 0-2627-3256-61
โทรสาร: 0-2627-3251-2
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

นำเข้าและขายอุปกรณ์การแพทย์