บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ขายส่งอาหารแช่แข็ง

ที่อยู่: 979/12 เอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2298-0024
โทรสาร: 0-2298-0548
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:15-17:15

สินค้าและบริการ

ส่งออกอาหารแช่แข็ง