บริษัท กลุ่มน้ำตาลวังขนาย จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำตาล

ที่อยู่: 889 ไทยซีซีทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2210-0853
โทรสาร: 0-2675-8336
เว็บไซต์: www.wangkanai.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

น้ำตาล