แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 2 ซอยศูนย์วิจัย 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2318-8170
โทรสาร: 0-2314-6305
อีเมล: math@loxinfo.co.th
เว็บไซต์: www.mat.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30