สำนักงาน ขนส่งจังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ขนส่งจังหวัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์: 0-5371-7492