บริษัท ธนาบุตร จำกัด

หมวดหมู่ : ประตูเปิดปิดอัตโนมัติ

ที่อยู่: 931 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม 10330
โทรศัพท์: 0-2216-2901-5
โทรสาร: 0-2215-1713
อีเมล: tanabutr@loxinfo.co.th
เว็บไซต์: www.tanabutr.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-15:00

สินค้าและบริการ

สติ๊กเกอร์, บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์ บัตร, แผ่นพลาสติก, เครื่องบันทึกเวลา, เครื่องเปิดปิดประตู, นาฬ...