โรงเรียน ไทยนิยมสงเคราะห์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220
โทรศัพท์: 0-2521-0427
อีเมล: thaiict@asianet.co.th
เว็บไซต์: www.thainiyom.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

ระดับอนุบาล1-ม.3