โรงเรียน ไทยนิยมสงเคราะห์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-2521-0427
---
thaiict@asianet.co.th
www.thainiyom.ac.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

ระดับอนุบาล1-ม.3...