บริษัท ไทยโทเรเท็กซ์ ไทล์ มิลลส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้แทนโรงงานผลิตผ้า

ที่อยู่: 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2234-2325
โทรสาร: 0-2238-3959
เว็บไซต์: www.toray.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าทอผืน