บริษัท ไทยโคลอน จำกัด

หมวดหมู่ : อุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับเรือ

ที่อยู่: 413 ซอยสิทธิไชย ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2755-2710-5
โทรสาร: 0-2755-2716
อีเมล: thaikolon@thaikolon.co.th,
thkolon@ji-net.com
เว็บไซต์: www.thaikolon.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00