บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

หมวดหมู่ : โสตทัศนูปกรณ์และเครื่องใช้

ที่อยู่: อาคารรามาแลนด์ ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม 10500
โทรศัพท์: 0-2638-3500
โทรสาร: 0-2638-3645
อีเมล: dsmarketing@stcl.sharp-world.com
เว็บไซต์: www.workwithoutlimit.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:45, เสาร์ เวลา 08:00-16:45

สินค้าและบริการ

นำเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องบวกเลข เครื่องเก็บเงินสด เครื่องฉายโปรแจคเตอร์ อิงค์เจ็...