บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรถโดยสาร


ที่อยู่: สถานีขนส่งแพร่ ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
โทรศัพท์: 0-5462-0182
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

รถทัวร์, รถปรับอากาศ...