โรงเรียน อุบลวิทยากร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 139 ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 0-4525-5697
โทรสาร: 0-4524-4530
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ...