โรงเรียน อุบลวิทยากร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
139 ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ :
0-4525-5697
แฟกซ์ :
0-4524-4530
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6