โรงเรียน ผดุงราษฎร์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 32 ถนนธรรมบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5530-4150
โทรสาร: 0-5521-3084
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนอนุบาล1-ม.6