โรงพยาบาล เดชา

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 396 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2246-0137
โทรสาร: 0-2247-2089
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

โรงพยาบาล