วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า


ที่อยู่: 601 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์: 0-5525-9003
โทรสาร: 0-5537-7051
เว็บไซต์: www.pbat.ac.th

สินค้าและบริการ

โรงรียนเอกชน สอนระดับปวช.-ปวส. ...