วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่: 601 ถนนพระองค์ขาว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5525-9003, 0-5523-0531
โทรสาร: 0-5537-7051
เว็บไซต์: www.pbat.ac.th

สินค้าและบริการ

โรงรียนเอกชน สอนระดับปวช.-ปวส.