ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาพิษณุโลก

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 31/1 ถนนนเรศวร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5523-0371-5
โทรสาร: 0-5524-2112
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30