วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระมหาสอน รักษ์รงค์ 212/1 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2291-3401