วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 81 หมู่ 2 ถนนพาดวารี ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์: 0-5540-9019-21
โทรสาร: 0-5541-1241