โรงพยาบาล แพร่

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
บ้านพักผู้อำนวยการ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ :
0-5451-1097