โรงพยาบาล แพร่

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5451-1097