โรงพยาบาล แพร่

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: บ้านพักผู้อำนวยการ ถนนช่อแฮ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์: 0-5451-1097
โทรสาร: 0-5451-1093