สำนักงาน จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพัก 8 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์: 0-3241-4210